آرشیو برچسب ها: آموزش تهیه ﮐﺸﮏ ﻭ ﺑﺎﺩمجان

طرز تهیه ﮐﺸﮏ ﻭ ﺑﺎﺩمجان

product6813613250146

مواد لازم: ﺑﺎﺩمجان:۶ ﻋﺪﺩ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﺯ:۱ ﻋﺪﺩ، ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻌﻨﺎﻉ ﺩﺍﻍ:ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﮐﺸﮏ:۱ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﮏ، ﻓﻠﻔﻞ ﻭ ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ:ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﮔﺮﺩﻭ:۱/۲ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ، ﺭﯾﺰ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ آﺳﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ(ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ) طرز تهیه: ابتدا ﺑﺎﺩمجان ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻮﺳﺖ بگیرید ﻭ ﺑﺮﺵ ﺑﺰﻧﯿﺪ، بعد از برش زدن و پوست گرفتن آنها ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ بر روی آنها بپاشید ﻭ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ صبر کنید ﺗﺎ ﺗﻠﺨﯽ آﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.سپس باﺩمجاﻧﻬﺎ ﺭﺍ […]

ادامه مطلب